Andre uddannelser

Psykiatrisk sygeplejerske

Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje er en videreuddannelse for sygeplejersker, hvor du øger din viden inden for pleje og behandling af psykiatriske patienter.

Fakta

Navn:
Specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje
Varighed:
1 år
ECTS:
60
Adgangskrav:
Uddannelse til sygeplejerske mv.
Økonomi:
Løn

En sygeplejerske i psykiatrien yder omsorg for nogle af de mest sårbare mennesker i samfundet. På uddannelsen får du faglige kompetencer til at håndtere komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer og arbejde med nye metoder inden for den psykiatriske sygepleje.

Du skal have en aftale med din arbejdsgiver om at tage uddannelsen, som delvist foregår på dit ansættelsessted.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du øget viden om psykiatrisk sygepleje, psykopatologi og sundhedspædagogik. Du bliver kvalificeret til at tage initiativ til, tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje i komplekse og uforudsigelige kliniske forløb. Uddannelsen forbereder dig også til at indgå i det tværfaglige samarbejde i psykiatrien, arbejde med kvalitetsudvikling, koordinering og undervisning.

Uddannelsen er et fuldtidsstudie, som varer et år (60 ECTS), og veksler mellem teoretisk undervisning (20 uger) og klinisk (praktisk) uddannelse (25 uger). 

Uddannelsen omfatter følgende områder:

 • Klinisk psykiatrisk sygepleje (23 ECTS point)
  • Følgende fag indgår i den teoretiske del: sygepleje, videnskabsteori, psykopatologi og sundhedspædagogik.
 • Sundhedspædagogik (10 ECTS point)
  • Følgende fag indgår i den teoretiske del: sygepleje, pædagogik og sundhedspædagogik.
 • Kvalitetsudvikling samt tværfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde (17 ECTS point)
  • Følgende fag indgår i den teoretiske del: sygepleje, udvikling og forskning samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
 • Psykiatrisk sygepleje - afsluttende eksamen (10 ECTS point)
  • Her skal du bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, der kombinerer de tre faglige hovedområder i uddannelsen.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og/eller undervisning, gruppe- og projektarbejde og vejledning.

Den kliniske (praktiske) del af uddannelsen foregår på dit ansættelsessted.  

Den teoretiske del af undervisningen foregår på et uddannelsessted i en af de fire regioner, som udbyder uddannelsen:

 • Region Nord (Viborg)
 • Region Syd (Middelfart)
 • Region Sjælland (Ringsted)
 • Region Hovedstaden (Roskilde (Sct. Hans))

Eksamen
Du afslutter uddannelsen med en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave skal tage udgangspunkt i en problemstilling fra dit arbejdsområde.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje skal du opfylde følgende betingelser:

 • Bestået dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau eller anden dansk eller udenlandsk sygeplejeeksamen samt videnskabsteori og – metode på diplomniveau eller tilsvarende
 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Mindst to års klinisk erfaring fra fuldtidsansættelse inden for psykiatrisk sygepleje
 • Aftale med din arbejdsgiver om 1-årig videreuddannelse

Ansøgningsmateriale og oplysning om ansøgningsfrist mv. kan ses på uddannelsens hjemmeside.

Der er uddannelsesstart hvert år i august.

Økonomi

Du får løn fra din arbejdsgiver under uddannelsen. 

Fremtidsmuligheder

Som specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje finder du beskæftigelse i psykiatrien. 

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til kandidat i sygepleje eller til sundhedsfaglig kandidat. Du kan også tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Se også Master of Public Health.

Få mere at vide

Læs mere om uddannelsen til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje på uddannelsens hjemmeside.

Mulige job