Andre uddannelser

Kræftsygeplejerske

Specialuddannelsen i kræftsygepleje er en videreuddannelse for sygeplejersker, hvor du øger din viden om pleje og behandling af kræftpatienter.

Fakta

Navn:
Specialuddannelsen i kræftsygepleje
Varighed:
1½ år
ECTS:
60
Adgangskrav:
Uddannelse til sygeplejerske mv.
Økonomi:
Løn

En kræftsygeplejerske behandler og yder omsorg for alvorligt syge patienter. På uddannelsen lærer du om kommunikation med patienter og pårørende, etiske dilemmaer, rehabilitering og behandling af uhelbredeligt syge kræftpatienter. 

Du skal have en aftale med din arbejdsgiver om at tage uddannelsen, som delvist foregår på dit ansættelsessted.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om kræftsygdomme, behandlingsformer og den palliative indsats (pleje af uhelbredeligt syge patienter). Du lærer at vurdere og analysere komplekse kliniske problemstillinger og at have ansvar for et patientforløb.

Uddannelsen forbereder dig også til at indgå i det tværfaglige samarbejde på en onkologisk afdeling og at arbejde med kvalitetsudvikling, koordinering og undervisning.

Opbygning

Uddannelsen omfatter 3 uddannelsesperioder:

 1. Kræftsygeplejens grundlag. Varighed: 10 ugers teoriundervisning og 16 ugers klinisk uddannelse
 2. Pleje- og behandlingsforløb. Varighed: 7 ugers teoriundervisning og 19 ugers klinisk uddannelse
 3. Dokumentation, Kvalitetsudvikling og formidling. Varighed: 4 ugers teoriundervisning og 20 ugers klinisk uddannelse og 2 ugers opgaveskrivning til den afsluttende eksamen

Undervisning

Uddannelsen foregår som traditionel undervisning ved fremmøde eller som e-læringsuddannelse. 

Den kliniske del af uddannelsen foregår som udgangspunkt på dit ansættelsessted med kortere praktikperioder i andre afdelinger.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave skal tage udgangspunkt i en problemstilling fra dit arbejdsområde.

Uddannelsessteder

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på:

Titel

En fuld specialuddannelse i kræftsygepleje giver titlen specialsygeplejerske i kræftsygepleje.

Varighed

Uddannelsen svarer til et års fuldtidsstudier (60 ECTS), som strækker sig over halvandet år. Uddannelsen veksler mellem teoretisk undervisning (23 uger) og klinisk (praktisk) uddannelse (55 uger).

Læs mere om ECTS pointsystemet

Optagelse og adgang

Du skal opfylde følgende betingelser for at blive optaget på specialuddannelsen i kræftsygepleje:

 • Eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje samt i videnskabsteori og -metode på diplomniveau
 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • 1½-årig aftale med arbejdsgiveren om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk, superviseret og vejledt klinisk uddannelse
 • Mindst to års klinisk erfaring fra ansættelse inden for et eller flere relevante områder, herunder:
  • Onkologi
  • Hæmatologi
  • Medicinske og kirurgiske afdelinger med et større grundlag af kræftpatienter
  • Stråleterapi
  • Palliation på institutionsniveau eller i primærsektoren
  • Kræftrehabilitering

Ansøgningsmateriale og oplysning om ansøgningsfrist mv. kan ses på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Økonomi

Du får løn fra din arbejdsgiver under uddannelsen. 

Fremtidsmuligheder

Som specialsygeplejerske i kræftsygepleje kan du finde arbejde på en onkologisk afdeling. 

Mere uddannelse

Du har flere muligheder for at videreuddanne dig med en relevant kandidat-, diplom- eller masteruddannelse. Se fx:

Mulige job