Murerarbejdsmand
Andre uddannelser

Murerarbejdsmand

På uddannelsen til murerarbejdsmand får du en bred introduktion til de opgaver, du er med til at løfte på en moderne byggeplads.

Fakta

Navn:
Murerarbejdsmand
Type:
AMU-kontraktuddannelse
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Kontrakt med en virksomhed
Økonomi:
Løn under uddannelse; deltagerbetaling og VEU-godtgørelse under kursusophold

Uddannelsen giver ny viden om materialer og arbejdsprocesser, og du tager de certifikatkurser, der er nødvendige for at arbejde med stillads og betjene pladsens maskiner og løftegrej.

Uddannelsen henvender sig især til ufaglærte. Du kan have erfaring fra byggebranchen, men det er ikke et krav.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som murerarbejdsmand udfører du en del af det praktiske arbejde, der er skal til, for at et byggeprojekt kan stå færdigt.

Du kan arbejde hos en mester eller entreprenør, der opfører nyt byggeri eller renoverer gamle boliger.

Uddannelsen giver dig grundlæggende viden og erfaring med opgaverne på en byggeplads.

Indhold

Du får fx undervisning i

  • Materialelære
  • Tegningsforståelse
  • Logistik på byggepladsen
  • Nivellering
  • Mørteltyper
  • Sikkerhed og arbejdsmiljø
  • Håndtering af byggeaffald

Desuden tager du certifikater, så du kan arbejde med stilladser og teleskoplæsser.

Opbygning

Murerarbejdsmand er en kontraktuddannelse, der består af både en praktisk og en teoretisk del.

Uddannelsen veksler mellem arbejde i en virksomhed og AMU-kurser. Skoledelen varer sammenlagt 11 uger fordelt over 4 perioder.

Uddannelsessted

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Roskilde Tekniske Skole.

Eksamen

De enkelte fag afsluttes med en prøve.

Varighed

Uddannelsen varer 1 ½ år og veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed.

Skoleopholdene varer sammenlagt 11 uger fordelt på 4 perioder.

Har du gennemført nogle af AMU-kurserne, som indgår i uddannelsen, og/eller har du erfaring fra branchen, kan du blive murerarbejdsmand på kortere tid. Tal med skolen om dine muligheder.

Optagelse og adgang

For at begynde på uddannelsen skal du være over 18 år, og du skal have en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed.

Økonomi

Løn under uddannelse

Du indgår kontrakt med en virksomhed og aflønnes som ansat medarbejder.

Deltagerbetaling

AMU-kurserne koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. Se Økonomi under AMU.

VEU-godtgørelse

Under dit kursusophold kan virksomheden søge VEU-godtgørelse, hvis betingelserne er opfyldt.

Læs om VEU-godtgørelse.