Diamantskærer
Andre uddannelser

Diamantskærer

På uddannelsen til diamantskærer lærer du at skære og bore i faste materialer som jernbeton og asfalt.

Fakta

Navn:
Diamantskærer
Type:
AMU-kontraktuddannelse
Varighed:
1 ½ år
Adgangskrav:
Kontrakt med en virksomhed
Økonomi:
Løn under uddannelse; deltagerbetaling og VEU-godtgørelse under kursusophold

Du lærer at betjene savklinger og kernebor, der er belagt med diamantpartikler og egnet til præcisionsarbejde. Fx i forbindelse med installation af fjernvarme eller skæring af vindueshuller i eksisterende beton.

Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte. Du kan have erfaring fra byggebranchen, men det er ikke et krav.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som diamantskærer udfører du alle former for diamantboring og -skæring, når bygninger skal opføres, renoveres, rives ned eller brandsikres.

På byggeprojekter er det diamantskæreren, der gennembryder fundament og murværk, når der skal lægges fjernvarme ind, og når der skal skæres huller og riller til vinduer, døre, ventilationskanaler og elkabler.

Du lærer at betjene både håndholdt og fastmonteret udstyr, så du opnår et rent snit, når du skærer i beton, asfalt, mursten, tegl eller træ.

Du lærer desuden at arbejde sikkert med det skarpe og tunge værktøj.

Generelle færdigheder

Ud over specialiseret viden om skæring og boring får du generelle byggefaglige færdigheder. Du lærer fx at anvende arbejdstegninger og arbejde sikkert med stilladser, entreprenørmaskiner og farlige stoffer.

Indhold

Du arbejder bl.a. med:

  • Bygningskonstruktioner og bygningers stabilitet
  • Sikkerhed og arbejdsmiljø
  • Materialekendskab
  • Affaldshåndtering og genanvendelse
  • Anvendelse og vedligehold af værktøj og udstyr
  • Lovgivning og brancheforhold

Opbygning

Diamantskærer er en kontraktuddannelse, der består af både en praktisk og en teoretisk del.

Uddannelsen veksler mellem arbejde i en virksomhed og AMU-kurser. Skoledelen varer sammenlagt 19 uger fordelt over 10 moduler.

Fagoversigt

Skoledelens moduler består af AMU-kurser.

Find link til uddannelsens modulplan hos Byggeriets Uddannelser.

Uddannelsessted

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Learnmark Horsens.

Eksamen

De enkelte fag afsluttes med en prøve.

Kursister, der har uddannelsesaftale med en virksomhed og gennemfører uddannelsen, opnår branchens uddannelsesbevis.

Varighed

Uddannelsen varer 1 ½ år og veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed.

Skoleopholdene varer sammenlagt 19 uger fordelt på 10 moduler.

Har du gennemført nogle af AMU-kurserne, som indgår i uddannelsen, og/eller har du erfaring fra branchen, kan du blive diamantskærer på kortere tid. Tal med skolen om dine muligheder.

Optagelse og adgang

For at begynde på uddannelsen skal du have en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed.

Økonomi

Løn under uddannelse

Du indgår kontrakt med en virksomhed og aflønnes som ansat medarbejder.

Deltagerbetaling

AMU-kurserne koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. Se Økonomi under AMU.

VEU-godtgørelse

Under dit kursusophold kan virksomheden søge VEU-godtgørelse, hvis betingelserne er opfyldt.

Se VEU-godtgørelse.