arbejdsmiljøuddannelsen
Andre uddannelser

Arbejdsmiljøuddannelser

Arbejdsmiljøuddannelserne er korte forløb, der skal styrke det forebyggende arbejde og gøre arbejdsmiljøorganisationens arbejde mere effektivt.

Fakta

Navn:
Arbejdsmiljøuddannelser
Andre betegnelser:
Obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser
Varighed:
ca. 22/37 timer
Adgangskrav:
Medlemmer i en arbejdsmiljøorganisation/koordinatorer i bygge- og anlægsbranchen
Økonomi:
Deltagerbetaling

Uddannelsen for koordinatorer af arbejdsmiljø ruster deltagerne til at fungere som koordinatorer i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.

Uddannelserne er obligatoriske for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der er medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, og for koordinatorer af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen.

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

For medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen giver viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver.

Du kan medvirke til, at samarbejdet om arbejdsmiljø sker på en systematisk måde, både på det operationelle og det strategiske niveau.

Endelig får du forudsætninger for at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.

Indhold

Du får undervisning i:

 • Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen
 • Opgaver og funktion i virksomheden, fx deltagelse i den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Placering i virksomhedens struktur og interne samarbejde
 • Samarbejde med andre arbejdsmiljøaktører, herunder autoriserede rådgivningsvirksomheder, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet mv.
 • Planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden
 • Opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer
 • Metoder, som arbejdsmiljøorganisationen kan anvende i det forebyggende arbejde

Der er mulighed for at supplere med en opfølgningsuddannelse af 2 dages varighed samt en række forskellige kurser.

Undervisning

Uddannelsen består af et fælles forløb på 22 timer fordelt over 3 dage.

Derudover gennemfører du en praktisk opgave, som kobler kursets indhold med dit arbejde i arbejdsmiljøorganisationen.

Undervisningen kan tilrettelægges online eller delvist online.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes af kursusudbydere over hele landet, som tilrettelægger indhold og opbygning af uddannelsen lokalt. Udbyderne godkendes af Arbejdstilsynet til at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen.

Se Arbejdstilsynets oversigter over udbydere af:

Eksamen

Du får et kursusbevis for gennemførelsen af arbejdsmiljøuddannelsen.

For koordinatorer i bygge- og anlægsbranchen

Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen klæder dig på til den ledelsesmæssige rolle i forbindelse med arbejdsmiljøkoordineringen.

Du får viden om arbejdsmiljø og indsigt i metoder til at varetage koordineringen på en systematisk måde.

Du lærer desuden om samspillet mellem byggeproces, procesledelse og arbejdsmiljø i forbindelse med arbejdsmiljøkoordinering.

Indhold

Du får undervisning i:

 • Byggeprocesser - samarbejde med byggeprojektets aktører og hensyn til arbejdsmiljø i projektets forskellige faser og processer
 • Procesledelse -  lederskab og effektiv kommunikation
 • Arbejdsmiljø i bygge- og anlægsprojektet - principper for at forebygge, vurdere risiko og samarbejde om arbejdsmiljø samt lovgivning om koordinatorens opgaver og funktion
 • Metoder til koordinering under projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojektet, herunder især metoder til at
  • afgrænse ansvar
  • arbejde med plan for sikkerhed og sundhed
  • overdrage planer og ansvar
  • følge op over for bygherren og andre aktører

Undervisning

Uddannelsen består af et fælles forløb på 37 timer fordelt over mindst 4 dage.

Derudover gennemfører du en praktisk opgave, som kobler kursets indhold med dit arbejde som koordinator.

Undervisningen kan tilrettelægges online eller delvist online.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes af kursusudbydere flere steder i landet, som tilrettelægger indhold og opbygning af uddannelsen lokalt. Udbyderne godkendes af Arbejdstilsynet til at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen.

Se Arbejdstilsynets oversigter over udbydere af:

Eksamen

Du får et kursusbevis for gennemførelsen af arbejdsmiljøuddannelsen.

Varighed

Arbejdsmiljøuddannelserne varer henholdsvis ca. 22 og 37 timer.

Optagelse og adgang

Arbejdsmiljøuddannelsen er obligatorisk for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation samt for arbejdsmiljøkoordinatorer.

Er du ansat som repræsentant eller arbejdsleder i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation eller som arbejdsmiljøkoordinator, kan du tilmelde dig efter aftale med virksomheden. Du tilmelder dig direkte hos den ønskede kursusudbyder.

Find en udbyder via Arbejdstilsynets oversigter over udbydere:

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Kursusprisen er ca. 4.000-5.000 kr. afhængig af udbyder.

Der kan ikke søges tilskud til uddannelsen.

Få mere at vide

Læs mere om uddannelserne på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Har du læseproblemer, eller et fysisk eller psykisk handicap kan du få støtte.