arbejdsmiljøuddannelsen
Andre uddannelser

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen er en kort obligatorisk basisuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der er medlemmer af en arbejdsmiljøorganisation i en virksomhed.

Fakta

Navn:
Arbejdsmiljøuddannelsen
Varighed:
ca. 22 timer
Adgangskrav:
Medlemmer i en arbejdsmiljøorganisation
Økonomi:
Deltagerbetaling

Undervisningen tager udgangspunkt i den virksomhed, som deltagerne kommer fra. Den er målrettet de problemstillinger, som deltagerne møder i deres dagligdag.

Der undervises i arbejdsmiljø og metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Desuden får deltagerne undervisning i pædagogik, formidling og samarbejde. Uddannelsen kan delvist gennemføres online.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen giver dig kompetencer til at medvirke til at integrere arbejdsmiljø i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.

Indhold

Arbejdstilsynet udarbejder retningslinjerne for uddannelsen. Den skal blandt andet omfatte:

  • Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen
  • Opgaver og funktion i virksomheden, fx deltagelse i den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Placering i virksomhedens struktur og interne samarbejde
  • Samarbejde med andre arbejdsmiljøaktører, herunder autoriserede rådgivningsvirksomheder, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet mv.
  • Planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden
  • Opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer
  • Metoder, som arbejdsmiljøorganisationen kan anvende i det forebyggende arbejde

Der er mulighed for at supplere med en opfølgningsuddannelse af 2 dages varighed samt en række forskellige kurser.

Undervisning

Undervisningen kan tilrettelægges online eller delvist online.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes af kursusudbydere over hele landet, som tilrettelægger indhold og opbygning af uddannelsen lokalt. Udbyderne godkendes af Arbejdstilsynet til at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen.

Se Arbejdstilsynets oversigter over udbydere af:

Eksamen

Du får et kursusbevis for gennemførelsen af arbejdsmiljøuddannelsen.

Uddannelse for koordinatorer og undervisere

Ud over uddannelsen for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere findes der særskilte uddannelsestilbud til

  • Koordinatorer
  • Undervisere

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Varighed

Uddannelsen varer i alt ca. 22 timer.

Du skal have gennemført uddannelsen, inden 3 måneder efter at du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder.

Hvis du tager uddannelsen som netuddannelse, skal den være gennemført inden for mindst 3 og maksimalt 7 uger.

Optagelse og adgang

Arbejdsmiljøuddannelsen er obligatorisk for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation.

Er du ansat som repræsentant eller arbejdsleder i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, kan du tilmelde dig efter aftale med virksomheden. Du tilmelder dig direkte hos den ønskede kursusudbyder.

Find en udbyder via Arbejdstilsynets oversigter over udbydere af:

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Kursusprisen er ca. 4.000-5.000 kr. afhængig af udbyder.

Der kan ikke søges tilskud til uddannelsen.

Få mere at vide

Læs mere om uddannelsen på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Har du læseproblemer, eller et fysisk eller psykisk handicap kan du få støtte.