arbejdsmiljøuddannelsen
Andre uddannelser

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen er en obligatorisk basisuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der er medlemmer af en arbejdsmiljøorganisation i en virksomhed. Uddannelsen varer 22 timer, fordelt over 3 dage.

Fakta

Navn:
Arbejdsmiljøuddannelsen
Varighed:
22 timer
Adgangskrav:
Medlemmer i en arbejdsmiljøorganisation
Økonomi:
Deltagerbetaling

Uddannelsen tager udgangspunkt i den virksomhed, som deltagerne kommer fra, og er målrettet de problemstillinger, som deltagerne møder i deres dagligdag.

Der undervises i arbejdsmiljø og metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Desuden får deltagerne undervisning i pædagogik, formidling og samarbejde. Arbejdsmiljøuddannelsen kan delvist gennemføres via fjernundervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetence til at medvirke til at integrere arbejdsmiljø i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.

Uddannelsen udbydes af en række kursusudbydere over hele landet, som hver især tilrettelægger indhold og opbygning. Arbejdstilsynet har dog udarbejdet retningslinjer for uddannelsen, som blandt andet skal omfatte følgende:

  • Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan bruges i arbejdsmiljøorganisationen
  • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver i virksomheden i henhold til bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed
  • Samarbejdsrelationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder fx Arbejdstilsynet
  • Planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden
  • Opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer
  • Metoder og redskaber, som kan anvendes i det forebyggende arbejde

Der er mulighed for at supplere med en opfølgningsuddannelse af 2 dages varighed samt en række forskellige kurser.

Eksamen

Du får et kursusbevis for gennemførelsen af arbejdsmiljøuddannelsen.

Varighed

Uddannelsen varer i alt 22 timer, fordelt over 3 dage. Du skal have gennemført uddannelsen inden 3 måneder efter, at du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder. Hvis du tager uddannelsen som netuddannelse, skal den være gennemført inden for mindst 3 og maksimalt 7 uger.

Optagelse og adgang

Uddannelsen udbydes mange forskellige steder, og du tilmelder dig direkte til den ønskede kursusudbyder. På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du en oversigt over kursusudbydere af:

Økonomi

Kursusprisen er ca. 4.000-5.000 kr. afhængig af udbyder. Der kan ikke søges tilskud til uddannelsen.

Få mere at vide

Læs mere om uddannelsen på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Har du læseproblemer, eller et fysisk eller psykisk handicap kan du få støtte.