Unge mennesker giver high five
Andre uddannelser

Iværksætter

På uddannelsen lærer du bl.a. om etablering, drift og udvikling af din egen virksomhed.

Fakta

Navn:
Iværksætter
Varighed:
1 år
Adgangskrav:
Eux 1. del i en merkantil erhvervsuddannelse eller en erhvervsuddannelse med teknisk eux-forløb eller hhx. Htx, stx eller hf kombineret med grundforløbet for studenter i en merkantil erhvervsuddannelse er også adgangsgivende
Økonomi:
Der er ikke mulighed for SU eller elevløn

Uddannelsen er en forsøgsuddannelse, der løber fra den 1. august 2019 til den 31. januar 2022. Du kan begynde på uddannelsen inden for denne periode.

På uddannelsen lærer du, hvordan man starter, driver og udvikler sin egen virksomhed. Du får både praktisk og teoretisk viden om, hvordan man arbejder med bl.a. innovation, forretningsudvikling, ledelse og markedsføring både i egen virksomhed og i offentlige og private virksomheder. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er tilrettelagt som en heltidsuddannelse og består af en praktisk del og en teoretisk del. Du veksler mellem teoretisk undervisning på skolen og praktik, så du med det samme kan overføre det, du lærer, til dit praktiske arbejde. Skolen tilrettelægger praktikken, så du gennemfører den i et kontormiljø.

Den praktiske del

På den praktiske del af uddannelsen etablerer, udvikler og driver du din egen virksomhed. Du lærer at arbejde selvstændigt med innovation og udvikling både i egen virksomhed og i andre typer virksomheder. Du får fx erfaring med at udvikle forretningskoncepter, drive innovative processer, planlægge markedsføring og udføre opgaver inden for regnskab og økonomi.

Du lærer også at håndtere ledelsesopgaver som fx selvledelse, teamledelse og projektledelse i konkrete arbejdssituationer.

Den teoretiske del

Den teoretiske del består af 14 ugers skoleundervisning i obligatoriske fag. Fagene er:

 • Innovation og startup
 • Finansiering
 • Drift og økonomistyring
 • Salg og marketing
 • Erhvervsjura
 • Skat og moms
 • Administration
 • Ledelse og organisation

Den teoretiske del afsluttes med en prøve af 1 uges varighed.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes af Niels Brock (Copenhagen Business College) i København.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået eux 1. del i en merkantil erhvervsuddannelse.

Du kan også optages på uddannelsen, hvis du har bestået:

 • en erhvervsuddannelse med teknisk eux-forløb
 • hhx
 • htx, stx eller hf kombineret med grundforløbet for studenter i en merkantil erhvervsuddannelse

Ansøgere, som har bestået eux 1. del i en merkantil erhvervsuddannelse, har fortrinsret til optagelse på uddannelsen.

Der er mulighed for uddannelsesstart i januar og august måned. Der optages op til 35 studerende hvert semester.

Økonomi

Der er ikke mulighed for SU eller elevløn under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Som iværksætter beskæftiger du dig med opstart, drift og udvikling af egen virksomhed eller arbejder med innovation og udviklingsorienterede opgaver i offentlige og private virksomheder.

Mere uddannelse

Uddannelsen som iværksætter er ikke i sig selv adgangsgivende til videregående uddannelse. Inden start på uddannelsen vil du dog typisk have gennemført eux 1. del på en merkantil erhvervsuddannelse med eux eller en erhvervsuddannelse med teknisk eux-forløb eller hhx, htx, stx eller hf. Du har på den baggrund mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse. Vær opmærksom på, at du skal opfylde de specifikke adgangskrav til den videregående uddannelse, som du ønsker at søge optagelse på. Læs mere om dine muligheder under den relevante uddannelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Få mere at vide

Læs mere om uddannelsen på Niels Brocks hjemmeside.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information