Uddannelsen til Herregårdsjæger og vildtforvalter
Andre uddannelser

Herregårdsjæger og vildtforvalter

Som herregårdsjæger og vildtforvalter lærer du at forvalte jagt, vildt og naturområder professionelt.

Fakta

Navn:
Herregårdsjæger og vildtforvalter
Varighed:
Herregårdsjæger: 3 år, vildtforvalter: 10,5 mdr. forpraktik: min. 3 mdr.
Adgangskrav til grundforløb:
Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik, alder 18 år, jagttegn og kørekort B. Desuden gennemført forpraktik
Økonomi:
SU og elevløn

På uddannelsen til herregårdsjæger lærer du at arbejde professionelt med jagt og natur. I løbet af din uddannelse skal du i lære i op til tre forskellige virksomheder. Derudover lærer du teori på skoleophold.

På vildtforvalteruddannelsen, der er uddannelsens 2. del. lærer du at forvalte og planlægge tiltag for natur-, vildt- og jagtinteresser på en bedrift.

Som færdiguddannet vil du typisk få job som skytte og vildtforvalter på en større ejendom i Danmark eller i udlandet eller som konsulent i naturforvaltning i en offentlig forvaltning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsens første del er en uddannelse som herregårdsjæger, der varer 3 år. Sidste del er en uddannelse som vildtforvalter, der varer 10½ måned.

Herregårdsjæger

På uddannelsen lærer du at arbejde professionelt med natur og jagt.

Den praktiske del foregår som mesterlære i virksomheder. Det kan være et gods eller en anden større jordbesiddelse. Her vil du typisk lære at varetage jagt-, vildt- og naturinteresser.

Afhængigt af lærestedet får du erfaring inden for jagt, skovbrug og landbrug. Der kan være opgaver med naturforvaltning, fx opdræt og udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder, eller anlæg og vedligeholdelse af beplantninger, fodermarker, kunstige søer mv. En væsentlig opgave kan være at planlægge og afholde jagter samt at forhindre ulovlig jagt på ejendommen.

Arbejdsopgaverne varierer med årstiderne. Også arbejdsmængden og dermed arbejdstiden varierer i løbet af året.

Herregårdsjægeruddannelsen rummer to skoleophold af to måneders varighed, hvor du bl.a. vil lære om:

 • Relevant lovgivning
 • Vildtkendskab
 • Grundlæggende viden om landbrugsdrift og skovbrugsdrift
 • Natur- og vildtpleje
 • Opdræt og udsætning af fjervildt
 • Grundlæggende økonomi

Du skal også gennemføre en række kompetencegivende kurser inden for land- og skovbrug, fx motorsavskursus og sprøjtebevis. Kurserne afvikles som arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) undervejs i skoleopholdet.

Vildtforvalter

Vildtforvalteruddannelsen giver dig de kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne forvalte og planlægge tiltag for natur-, vildt- og jagtinteresser på bedriftsniveau.

Som færdiguddannet vildtforvalter vil du kunne arbejde som praktiker med direkte forvaltning af vildtet og dets levesteder. Du vil også kunne varetage administrative stillinger og konsulentstillinger, som indirekte berører forvaltningen af vildt.

Uddannelsessteder

Herregårdsjæger

Herregårdsjæger udbydes i et samarbejde mellem Foreningen for Danske Herregaardsjægere og Vildtforvaltningsskolen på Kalø.

Skoleopholdene foregår på Vildtforvaltningsskolen på Kalø, mens den øvrige tid foregår i din læremesters virksomhed, som kan være et gods eller anden større jordbesiddelse. Som regel vil du bo på stedet og indgå naturligt i driften.  

Vildtforvalter

Vildtforvalteruddannelsen udbydes af Københavns Universitet og foregår på Skovskolens afdeling i Auning på Djursland.

Adgangskrav

Herregårdsjæger:

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du skal have kørekort, minimum type B
 • Du skal have jagttegn
 • Du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve med minimum 2,0 i karakter i dansk og matematik
 • Du skal have et godt helbred og en god fysik
 • Du skal være ansvarsfuld og kunne planlægge og koordinere

Bemærk: du skal have gennemført minimum 3 måneders forpraktik hos en godkendt praktikvært, før du kan optages.

Vildtforvalter:

Forudsætningen for at blive optaget på uddannelsen er:

 • Herregårdsjægeruddannelsen eller
 • Anden relevant uddannelse (igangværende eller afsluttet) inden for jagtvæsen, jordbrug, skovbrug eller biologi.

Du skal desuden have gyldigt jagttegn med tilladelse til jagt med haglgevær og riffel samt bestået riffelprøve. Du skal medbringe dine egne våben på uddannelsen, og disse våben skal være haglbøsse (haglgevær) og jagtriffel.

Ansøgning og optagelse

Herregårdsjæger:

Du ansøger ved at udfylde et skema, som findes på uddannelsens hjemmeside. Du kan først ansøge om plads på uddannelsen, når du enten har indgået en aftale om forpraktik, er i gang med forpraktikken eller har afsluttet den.

Optagelse på uddannelsen forudsætter en gennemført forpraktik.

Uddannelsen starter 15. oktober. Der er kun 10 pladser på uddannelsen.

Se mere om optagelse på Danmarks Jægerforbund, Herregårdsjæger og vildtforvalteruddannelsen.

Vildtforvalter:

For at komme i betragtning til vildtforvalteruddannelsen skal du udfylde et online tilmeldingsskema. Husk at uploade dine relevante bilag.

Se Skovskolens hjemmeside, Københavns Universitet: Tilmeldingsskema.

Som ansøger med anden relevant uddannelse end herregårdsjægeruddannelsen, skal du til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale. Optagelsesprøven er en kombination af teori og praksis, og har til formål at afdække dit kendskab til jagt, vildt og natur.

Se mere om ansøgning og optagelse på Skovskolens hjemmeside.

Find en praktikplads

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en aftale om forpraktik af mindst 3 måneders varighed på fuld tid på en større jordbesiddelse eller et gods. Praktikstedet skal være godkendt af uddannelsens elevudvalg. En liste over godkendte praktiksteder findes på uddannelsens hjemmeside. 

Under selve uddannelsen skal du have tre forskellige lærepladser, som også skal være godkendt af uddannelsens elevudvalg. Aftaler med de tre læresteder kan godt indgås i løbet af det indledende skoleophold.

Se godkendte praktiksteder på: Danmarks Jægerforbund, Herregårdsjæger og vildtforvalteruddannelsen

Økonomi

Herregårdsjæger:

Der er deltagerbetaling på første skoleophold på 3.000 kr. pr måned. Du kan søge SU til skoleperioderne og får elevløn i praktikperioderne.

Vildtforvalter:

Du kan søge SU til uddannelsen.

Der er en månedlig egenbetaling på 6.000 kr., som inkluderer udgifter til bolig og til ekskursioner. Hvis du ikke ønsker bolig, skal du betale 3.000 kr. pr. måned for at gå på uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Når du er færdiguddannet herregårdsjæger og vildtforvalter vil du kunne få job på en større ejendom svarende til lærestedet. Som vildtforvalter vil du også kunne søge job i Naturstyrelsen eller i en kommune som konsulent.

Du vil typisk blive ansat til at varetage jagt-, vildt- og naturinteresser. Jagt er en vigtig driftsgren på linje med skovbrug, landbrug og ejendomsudlejning. Det er en betydelig indtægtskilde at udleje jagten samt at afholde større jagter.

Ud over arbejdet med jagten arbejder du også med naturforvaltning, herunder hjortevildt og opdræt og udsætning af fjervildt. Du kan ogsåarbejde med at anlægge og vedligeholde forskellige biotopforbedringer som fx beplantninger, fodermarker, kunstige søer m.m.

Mere uddannelse

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for skov- og naturforvaltning.

Få mere at vide

Danmarks Jægerforbund
www.jaegerforbundet.dk

Skovskolen, Københavns Universitet
skovskolen.ku.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.