Akademiuddannelsen i socialt arbejde
Kursus

Socialt arbejde med udsatte grupper (akademiuddannelsen i socialt arbejde)

Modulet giver dig viden om social- og velfærdspolitik samt livsbetingelser for socialt udsatte målgrupper.

Fakta

Navn:
Socialt arbejde med udsatte grupper
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du bliver præsenteret for forskellige fagteorier og begreber, fx marginalisering samt begreber fra psykiatrien. Målet er, at du kan yde rådgivning og støtte i mindre komplicerede sager, og samtidig sikre viderevisitering af mere komplicerede sager.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer bl.a. at varetage forskellige sociale problemstillinger og anvise løsningsmuligheder, lige som du undervises i vigtigheden af samarbejde og overlevering i udsatte-sager. Du reflekterer over magt og etik i arbejdet og over særlige udfordringer i forhold til formidling og dialog med gruppe af udsatte borgere.

Undervisningen omfatter emner som:

  • Livsbetingelser for udsatte grupper
  • Fattigdom
  • Lovgivning og metoder i socialt arbejde med udvalgte udsatte grupper
  • Særlige problemstillinger inden for udsatteområdet
  • Socialpolitik og sociale aktører på udsatteområdet

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse