Akademiuddannelsen i socialt arbejde
Kursus

Socialt arbejde med udsatte grupper (akademiuddannelsen i socialt arbejde)

Modulet giver dig viden om social- og velfærdspolitik samt livsbetingelser for socialt udsatte målgrupper.

Fakta

Navn:
Socialt arbejde med udsatte grupper
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 9.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du bliver præsenteret for forskellige fagteorier og begreber, fx marginalisering samt begreber fra psykiatrien. Målet er, at du kan yde rådgivning og støtte i mindre komplicerede sager, og samtidig sikre viderevisitering af mere komplicerede sager.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer bl.a. at varetage forskellige sociale problemstillinger og anvise løsningsmuligheder, lige som du undervises i vigtigheden af samarbejde og overlevering i udsatte-sager. Du reflekterer over magt og etik i arbejdet og over særlige udfordringer i forhold til formidling og dialog med gruppe af udsatte borgere.

Undervisningen omfatter emner som:

  • Livsbetingelser for udsatte grupper
  • Fattigdom
  • Lovgivning og metoder i socialt arbejde med udvalgte udsatte grupper
  • Særlige problemstillinger inden for udsatteområdet
  • Socialpolitik og sociale aktører på udsatteområdet

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 9.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.