Akademiuddannelsen i socialt arbejde
Kursus

Psykosociale dobbeltproblematikker (akademiuddannelsen i socialt arbejde)

På modulet lærer du at indgå i en helhedsorienteret indsats, der støtter op om borgere med psykosociale dobbeltproblematikker.

Fakta

Navn:
Psykosociale dobbeltproblematikker
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 9.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet henvender sig primært til sosu-assistenter og deltagere med en pædagogisk grunduddannelse.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen har desuden fokus på videreformidling af praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i dialog med borgerne og deres netværk.

På kurset tilegner du dig kompetencer, så du kan:

  • indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige/tværsektorielle arbejdsprocesser i forhold til indsatsen over for borgere med dobbeltproblematikker
  • varetage afgrænsede planlægningsfunktioner i det psykosociale arbejde i forhold til borgere med dobbeltproblematikker
  • identificere og udvikle egen professionelle rolle, så den møder borgeren med dobbeltproblematikker ud fra et helhedssyn.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften-, weekend- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 9.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.