Akademiuddannelsen i socialt arbejde
Kursus

Psykosociale dobbeltproblematikker (akademiuddannelsen i socialt arbejde)

På modulet lærer du at indgå i en helhedsorienteret indsats, der støtter op om borgere med psykosociale dobbeltproblematikker.

Fakta

Navn:
Psykosociale dobbeltproblematikker
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Modulet henvender sig primært til sosu-assistenter og deltagere med en pædagogisk grunduddannelse.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen har desuden fokus på videreformidling af praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i dialog med borgerne og deres netværk.

På kurset tilegner du dig kompetencer, så du kan:

  • indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige/tværsektorielle arbejdsprocesser i forhold til indsatsen over for borgere med dobbeltproblematikker
  • varetage afgrænsede planlægningsfunktioner i det psykosociale arbejde i forhold til borgere med dobbeltproblematikker
  • identificere og udvikle egen professionelle rolle, så den møder borgeren med dobbeltproblematikker ud fra et helhedssyn.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften-, weekend- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse