Akademiuddannelsen i vvs-installation
Kursus

Varmeinstallation bolig (akademiuddannelsen i vvs-installation)

På modulet beskæftiger du dig med boligers energibehov og varmetab

Fakta

Navn:
Varmeinstallation bolig
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 4.000 - 7.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får desuden forståelse for projektering og dimensionering samt etablering, drift og vedligehold af mindre varmeanlæg med tilhørende automatik.

Deltagelse forudsætter at modulet Grundlæggende VVS-tekniske begreber er bestået.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Deltagelse i modulet gør dig i stand til at indgå i et tværfagligt samarbejde, hvor du selvstændigt håndterer og tilrettelægger udførelsen af arbejder på mindre varmeanlæg med tilhørende automatik.

Du vil desuden kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende varmeanlæg med tilhørende automatik.

På modulet lærer du:

  • at anvende metoder til beregning og dokumentation af boligers varmetab og energibehov
  • at anvende værktøjer til at projektere og dimensionere mindre varmeanlæg
  • at etablere og varetage drifts- og vedligeholdelse af mindre varmeanlæg med tilhørende automatik
  • at vurdere forskellige varmeinstallationer til boliger og vælge relevante og tidssvarende løsninger samt udarbejde og formidle løsningsforslag til samarbejdspartnere.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Varmeinstallation bolig er valgfrit på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

 

 

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU elelr EUV)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Bemærk, at studieordningen stiller krav om specifikke byggefaglige kompetencer. Kontakt uddannelsesstedet for detaljeret information.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 4.000 - 7.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. november 2020
15. december 2020
Varmeinstallation bolig Dagundervisning 5000 Odense C
*
27. november 2020
22. januar 2021
Varmeinstallation bolig Dagundervisning 4200 Slagelse
*
4. januar 2021
19. februar 2021
Varmeinstallation bolig VVS Dagundervisning 2900 Hellerup
*
5. januar 2021
2. februar 2021
Varmeinstallation, bolig Dagundervisning 9200 Aalborg SV