Akademiuddannelsen i vvs-installation
Kursus

Gasfejlfinding (akademiuddannelsen i vvs-installation)

Modulet kvalificerer dig til at stå for udførelsen af arbejder på større gastekniske anlæg.

Fakta

Navn:
Gasfejlfinding
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 9.900 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du varetager hele processen fra etablering og indkøring af anlægget, til en aftale om drift og vedligehold er indgået.  

Gasteknisk lærer du at projektere og dimensionere større gastekniske anlæg – herunder ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om gassens egenskaber og forbrænding, gasforsyningssystemer og -teknik, større gasforbrugende apparater, dimensionering af gastekniske anlæg samt relevante myndighedsbestemmelser og regler på det gastekniske område.

Du lærer:

  • at projektere og dimensionere større gastekniske anlæg – herunder varetagelse af drift- og vedligeholdelsesopgaven
  • at vurdere gas- og varmetekniske installationsformer – og vælge relevante og tidssvarende løsninger
  • systematisk service – herunder at indregulere og fejlfinde
  • at formidle den valgte løsning til brugere og samarbejdspartnere

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen
​Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse, som i denne sammenhæng er Smedeuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. november 2021
10. december 2021
Gasfejlfinding B Dagundervisning 4200 Slagelse
*
7. februar 2022
4. marts 2022
Gasfejlfinding Dagundervisning 3400 Hillerød
*
7. februar 2022
4. marts 2022
Gasfejlfinding VVS Dagundervisning 3400 Hillerød
*
14. marts 2022
1. april 2022
Gasfejlfinding VVS Dagundervisning 3400 Hillerød