Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi
Kursus

Tryk- og temperaturmåling (akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknik)

Du lærer i praksis at arbejde kvalificeret med tryk- og temperaturtransducere.

Fakta

Navn:
Tryk- og temperaturmåling
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Forløbet giver en introduktion til de mest udbredte transducertyper. Transducertyper, som du ikke kender på forhånd, får du forudsætninger for at skaffe dig viden om.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får forståelse for praksis og forudsætninger for at arbejde med - og samarbejde om - måling af tryk og temperatur. Såvel i en faglig som en tværfaglig sammenhæng.

Modulet indeholder emner som:

  • De mest anvendte transducere og typiske fejlkilder
  • Dynamiske forhold i forbindelse med måling, herunder tidskonstanter og dødtid
  • Signalbehandling og korrektion
  • Kalibrering og justering
  • Robusthed og usikkerheder
  • Standarder og klassificeringer

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på B-niveau og fysik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Modulet Grundlæggende måleteknik skal være bestået.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. februar 2022
25. maj 2022
Tryk- og temperaturmåling Dagundervisning 8260 Viby J