Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi
Kursus

Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi)

Som afslutning på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi udarbejder du et skriftligt afgangsprojekt.

Fakta

Navn:
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Projektet skal dokumentere, at du kan anvende din viden om teori, metode og praksis i arbejdet med kvalitet og måleteknologi.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område. Fokus er analyse, refleksion, vurdering og håndtering af problemer inden for det faglige område, du vælger.

Under forløbet lærer du bl.a. at:

  • vælge og anvende relevant faglig metode
  • anvende centrale metoder og redskaber til at dokumentere og analysere problemer, løsninger og muligheder
  • formidle problemstillinger og handlemuligheder for relevante samarbejdspartnere og brugere

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Varighed

Afgangsprojektet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal have bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler for at begynde på afgangsprojektet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.