Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Kursus

Netværk og operativsystemer (akademiuddannelsen i informationsteknologi)

Modulet kvalificerer dig til at kunne rådgive om valg af teknologi i forbindelse med systemudvikling og programmering af enkeltbruger/flerbruger it-systemer i et client/servermiljø.

Fakta

Navn:
Netværk og operativsystemer
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Du får bl.a. kendskab til fundamentale netværksbegreber, sikker kommunikation og samspillet mellem programmeringssprog og operativsystemer. Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i informationsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig viden og forståelse for opbygningen af moderne operativsystemer, bl.a. samspillet mellem programmeringssprog og operativsystem. Du lærer desuden om flebrugerproblematikker, fundamentale netværksbegreber og standardkomponenter til sikker kommunikation.

På modulet beskæftiger du dig med emner som:

  • Brugerstyring
  • Programmering af tråde
  • Interproceskommunikation
  • Kommunikationsprotokoller

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve, kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i informationsteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
15. januar 2018
9. februar 2018
Netværk og operativsystemer Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
16. april 2018
1. juni 2018
Netværk og operativsystemer - Online studie Fjernundervisning 1366 København K