Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Kursus

Infrastrukturarkitektur (akademiuddannelsen i informationsteknologi)

På modulet lærer du at arbejde systematisk med drift og vedligeholdelse af store it-systemer.

Fakta

Navn:
Infrastrukturarkitektur
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 1.000 - 7.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får indsigt i hvordan arbejdet i et driftscenter foregår, og du lærer at arbejde med forskellige design-, proces-, og driftsmodeller, som anvendes ved igangsætning og vedligeholdelse af større it systemer.

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i informationsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet klæder dig på til at varetage opgaver i et driftscenter. Du lærer at tilrettelægge, tilpasse og gennemføre nye og tilrettede it-komponenter ved hjælp af modeller.

Du beskæftiger dig med:

  • Drift- og datacenter organisation
  • Designmodeller - herunder typiske arkitektur modeller
  • Proces modeller - herunder igangsætningsmodelelr (deployment), Administration af ændringer i systemer (governance) og pris/ydelsesaftaler (ServicelevelAgreement - SLA)
  • Driftsmodeller
  • Driftssikkerhedsmodeller
  • Centrale økonomiske afregningsmodeller

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i informationsteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 1.000 - 7.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.