Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Kursus

Embedded software (akademiuddannelsen i informationsteknologi)

Du lærer at arbejde systematisk med nyudvikling eller videreudvikling af software, som skal køre på en embedded platform.

Fakta

Navn:
Embedded software
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i informationsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig kendskab til muligheder og begrænsninger med embeddede systemer, og kendskab til forskellige operativsystemer som anvendes på embeddede systemer.

Du bliver i stand til at udføre design, programmering, konfigurering og test af en mindre øvelsesopgave på et embedded system.

Modulet indeholder emner som:

  • Eksempler på anvendelse af embeddede platforme i forskellige systemer
  • Håndtering af elektriske signaler. Indgange og udgange
  • Introduktion til den valgte udviklingsplatform
  • Principper for programmering af State Machines, regulerede systemer, kommunikationsprotokoller og User interfaces.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i informationsteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.