Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Kursus

Distribueret programmering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)

Du lærer om valg og anvendelse af teknologi i forbindelse med systemudvikling og programmering af distribuerede it-systemer.

Fakta

Navn:
Distribueret programmering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 1.000 - 7.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får et uddybende kendskab til teknologiske aspekter i udviklingen af distribuerede systemer.

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i informationsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer bl.a. om centrale sikkerhedsmæssige begreber og trusler, principper for design og realisering af distribuerede systemer samt fundamentale netværksbegreber.

På dette modul beskæftiger du dig med:

 • Distribueret arkitektur
 • Netværksprotokoller
 • Applikationsprotokoller
 • Netværksprogrammering.

Du lærer at inddrage relevante teknologiske aspekter i udviklingen af distribuerede systemer herunder:

 • En hensigtsmæssig systemarkitektur
 • Anvendelse af en programmeringsgrænseflade til kommunikationsnetværk
 • Anvendelse af standardkomponenter til sikker kommunikation
 • Anvendelse af udbredte applikationsprotokoller.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve med praktisk produkt og rapport på 10 sider.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i informationsteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 1.000 - 7.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.