Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Energirigtig projektering med fokus på økonomi og miljø (akademiuddannelsen i energiteknologi)

Modulet giver dig værktøjer, så du kan analysere og minimere energiforbrug, omkostninger og miljømæssige belastninger i dine projekter.

Fakta

Navn:
Energirigtig projektering med fokus på økonomi og miljø
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 10.000 kr. Mulighed for SVU

Du lærer desuden at formidle de energibesparende initiativer på en nem og motiverende måde.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen giver dig viden om:

 • miljøbelastning i forbindelse med energiproduktion og energiforbrug
 • investeringsteori, herunder rentebegreber, nutidsværdi af fremtidige omkostninger
 • cost benefit analyse samt totaløkonomi (LCC) samt Livscyklusvurdering (LCA)
 • afgifter og tilskudsmuligheder
 • metode og systematik til energirigtig projektering og energiledelse
 • rammerne for energiforsyning
 • faktorer der påvirker energiforbruget i anlæg og bygninger

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • Erhvervsuddannelse som faglært håndværker inden for byggeri eller inden for automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm.
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse med matematik og fysik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring inden for byggeri, automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
27. oktober 2021
23. december 2021
Energirigtig projektering med fokus på økonomi og Dagundervisning 2900 Hellerup
*
17. august 2022
14. oktober 2022
Energirigtig projektering med fokus på økonomi og Dagundervisning 2400 København NV