Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Energirigtig projektering (akademiuddannelsen i energiteknologi)

På modulet lærer du at udarbejde planer for energibesparende tiltag i bygninger og anlæg - og at præsentere og argumentere for dine forslag.

Fakta

Navn:
Planlægning og energirigtig projektering (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 4.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du bliver introduceret for metoder, systematik  og teknik til at udføre energirigtig projektering.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Gennem undervisningen lærer du at udføre el-tekniske installationer med brug af den nyeste teknologi i et fagligt og tværfagligt samarbejde. Bygningsinstallationers opbygning, anvendte komponenter, funktion og energimæssige konsekvenser er også en del af pensum, og du får desuden viden om gældende bekendtgørelser og standarder indenfor området.

Modulet giver dig viden om følgende fagområder:

  • metode, systematik og teknik til energirigtig projektering
  • rammer for den kollektive energiforsyning og varmeforsyningsloven
  • faktorer der påvirker energiforbruget i anlæg og bygninger

Når du har gennemført modulet kan du:

  • vælge energirigtige løsninger og materialer i forbindelse med projektering
  • præsentere og forklare forslag til energibesparelser for brugere og samarbejdspartnere

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Erhvervsuddannelse som faglært håndværker inden for byggeri eller inden for automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm.
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik og fysik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring inden for byggeri, automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 4.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
24. september 2020
29. oktober 2020
Energirigtig projektering Dagundervisning 2900 Hellerup
*
1. april 2021
1. juni 2021
Energirigtig projekttering med fokus på økonomi og Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
1. april 2022
1. juni 2022
Energirigtig projektering med fokus på økonomi og Dagundervisning 9200 Aalborg SV