Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Energiøkonomi og miljø (akademiuddannelsen i energiteknologi)

Modulet giver dig indsigt i energiøkonomi og miljømæssige vurderingsmetoder.

Fakta

Navn:
Energiøkonomiske og miljømæssige vurderingsmetoder (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 4.000 - 8.000 kr. Mulighed for SVU

Du lærer fx at beregne de miljøøkonomiske konsekvenser af materialevalg, dvs. hvor meget forskellige bygningskomponenter belaster miljøet.  

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i energiteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet lærer du at bedømme helhedsløsningers samfundsmæssige konsekvenser og at argumentere for fordele og ulemper ved forskellige miljømæssige og økonomiske tiltag.

Du beskæftiger dig med:

  • miljøbelastning i forbindelse med produktionsanlæg
  • investeringsteori - herunder rentebegreber og nu-værdi af fremtidige omkostninger
  • cost benefit analyse
  • totaløkonomi

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Erhvervsuddannelse som faglært håndværker inden for byggeri eller inden for automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm.
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik og fysik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring inden for byggeri, automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 4.000 - 8.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
20. august 2020
17. september 2020
Energiøkonomi og miljø Dagundervisning 2900 Hellerup