Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Boliginstallation til delautorisation (akademiuddannelsen i energiteknologi)

På modulet arbejder du med alle faser af bygningsinstallation og med forskellige typer af anlæg - eksempelvis intelligente bygningsinstallationer (IBI) og solcelleanlæg.

Fakta

Navn:
Boliginstallation til delautorisation
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.500 - 8.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Deltagelse på modulet forudsætter, at du har bestået Grundlæggende el-tekniske beregninger på installationer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet beskæftiger du dig med alle faser af el-teknisk bygningsinstallation - herunder planlægning, projektering, udførelse, drift, eftersyn og vedligeholdelse af el-tekniske installationer. Du lærer desuden at håndtere forskellige typer af anlæg, eksempelvis projektering og udførelse af intelligente bygningsinstallationer (IBI), som anvendes til styring og regulering af boligers drift og energieffektivisering samt solcelleinstallationer tilsluttet boliginstallationer.

Som deltager på modulet bliver du i stand til at vurdere anlægsformer inden for delautorisationens område samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for delautorisationens område.

Når du har gennemført modulet kan du:

  • håndtere el-tekniske installationer i boliger - herunder IBI og solcelleanlæg - under anvendelse af den nyeste teknologi
  • håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til delautorisationsområdet.
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for området for delautorisationer med en professionel tilgang.
  • håndtere et autorisationsmæssigt betinget ledelsesansvar som fagligt ansvarlig.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Bemærk, at studieordningen stiller krav om specifikke byggefaglige kompetencer. Kontakt uddannelsesstedet for detaljeret information.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.500 - 8.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.