Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Boligens indeklima (akademiuddannelsen i energiteknologi)

Modulet giver dig indsigt i fagområdet varmeteknik - herunder indeklima og bygningsautomatik.

Fakta

Navn:
Varmeteknik, indeklima, bygningsautomatik (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at vurdere en bygnings indeklima og forbedringsmuligheder og at opstille og vælge blandt flere løsningsmuligheder

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet lærer du at vurdere indeklima og forbedringsmuligheder samt at opstille og vælge blandt flere løsningsmuligheder. Du kan desuden argumentere for, hvordan forskellige forbedringstiltag sikrer et godt og energirigtigt indeklima og bidrager til reduktion af CO2-udslip.

Endelig bliver du fortrolig med gældende bestemmelser og krav til varme‐, belysnings‐ og ventilationsanlæg samt bygningsautomation, og du lærer grundlæggende engelske termer og parametre til beskrivelse af indeklima.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Erhvervsuddannelse som faglært håndværker inden for byggeri eller inden for automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm.
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik og fysik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring inden for byggeri, automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. august 2020
5. oktober 2020
Boligens indeklima - efterår 2020 Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
20. oktober 2020
8. december 2020
Boligens indeklima modul B Dagundervisning 2900 Hellerup