Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Større anlæg med komfortkøl (akademiuddannelsen i el-installation)

Modulet giver dig en grundlæggende viden om, hvordan køle- og ventilationsanlæg er opbygget og fungerer.

Fakta

Navn:
Større komfortanlæg med køl, el
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.500 - 7.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer desuden at vurdere mulighederne for at optimere et anlæg, fx for at opnå energibesparelser.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Når du har gennemført modulet, kan du dimensionere, drifte og udføre eftersyn af større komfortanlæg.

Du lærer:

  • at anvende h-log(p) diagrammet til beregning af køletekniske processer.
  • at aflæse anlægsdokumentation.
  • om praktiske forhold i forbindelse med installation af køleanlæg
  • om de vigtigste hovedkomponenter og systemprocesser i et- og to-trinskøleanlæg
  • om gældende lovgivning og arbejdsmæssige begrænsninger i forhold til arbejde med køleanlæg.
  • om kølemidlers miljøpåvirkninger.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse, som enten elektriker eller automatik- og procesuddannet
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.500 - 7.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.