Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Installation og dokumentation (akademiuddannelsen i el-installation)

På modulet lærer du at planlægge og projektere el- tekniske boliginstallationer i overensstemmelse med gældende love og standarder.

Fakta

Navn:
Installation og dokumentation
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer desuden at håndtere udførelsen af el-tekniske installationer under anvendelse af den nyeste teknologi i et fagligt og tværfagligt samarbejde.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

En anden vigtig disciplin på modulet er udarbejdelse af tidssvarende og teknisk korrekt dokumentation. Her får du præsenteret relevant software.  

Når du har gennemført modulet, kan du:

  • anvende de metoder og værktøjer, der skal bruges til at planlægge, projektere og dokumentere el-tekniske installationer
  • vurdere installationsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for det el-tekniske område
  • udarbejde tidssvarende dokumentation af udførte arbejde
  • vurdere anlægsformer ud fra installations- og dokumentationsbehovet samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området
  • anvende og formidle viden og data

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Bemærk, at studieordningen stiller krav om specifikke byggefaglige kompetencer. Kontakt uddannelsesstedet for detaljeret information.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.