Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Grundlæggende el-tekniske beregninger på installationer (akademiuddannelsen i el-installation)

Modulet giver dig viden om boliginstallationers opbygning, anvendte komponenter og funktion, og du lærer du at udføre grundlæggende beregninger af el-tekniske kredsløb og -maskiner.

Fakta

Navn:
Grundlæggende el-tekniske beregninger på installationer
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 4.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får endvidere indsigt i gældende love, bekendtgørelser og standarder for udførelse og drift af el-tekniske boliginstallationer.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Viden om stærkstrømsområdets teori, passivkomponenter og anvendelse er et andet vigtigt fagområde på modulet, lige som du beskæftiger dig med grundlæggende matematiske metoder.

Når du har gennemført modulet, kan du:

  • udføre og drifte el-tekniske boliginstallationer under anvendelse af den nyeste teknologi i et fagligt og tværfagligt samarbejde
  • vurdere el-tekniske problemstillinger og gennemføre praksisnære løsninger inden for stærkstrømsområdet samt formidle de valgte løsninger
  • anvende centrale matematiske metoder
  • udføre beregning af almindeligt forekomne el-tekniske kredsløb opbygget af passivkomponenter

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Grundlæggende el-tekniske beregninger på installationer er obligatorisk på akademiuddannelsen i el-installation, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Bemærk, at studieordningen stiller krav om specifikke byggefaglige kompetencer. Kontakt uddannelsesstedet for detaljeret information.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 4.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
6. maj 2020
24. juni 2020
Grundlæggende El-tekniske beregninger på instal. Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
13. august 2020
23. oktober 2020
Gr- El-tekniske beregn. på installationer hold 12 Dagundervisning 2900 Hellerup
*
1. september 2020
29. oktober 2020
Boliginst. og teknisk beregning på kredsløb Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
1. september 2020
16. november 2020
Grundlæggende EL-tekniske beregninger på installat Dagundervisning 7400 Herning
*
8. september 2020
10. november 2020
Grundlæggende el-teknisk beregning på installation Dagundervisning 8960 Randers SØ
*
14. september 2020
27. november 2020
Gr.El-tekniske beregn. på installationer hold 13 Dagundervisning 2900 Hellerup
*
21. oktober 2020
18. december 2020
Grundlæggende el-tekniske beregninger Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
28. oktober 2020
18. december 2020
Grundlæggende El-teknisk beregninger på installato Dagundervisning 5000 Odense C
*
28. oktober 2020
9. december 2020
grundlæggende el-tekniske beregninger Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
20. januar 2021
15. marts 2021
Grundlæggende eltekniske bereg. Solar Brøndby Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
10. marts 2021
5. maj 2021
Grundlæggende el-tekniske bereg. Solar Vejen Dagundervisning 6700 Esbjerg