Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Bygningsinstallation (akademiuddannelsen i el-installation)

På modulet arbejder du med alle faser af bygningsinstallation – herunder planlægning, projektering, udførelse, drift, eftersyn og vedligeholdelse af el-tekniske bygningsinstallationer.

Fakta

Navn:
Bygningsinstallation
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 4.000 - 8.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Deltagelse forudsætter, at du har bestået modulet: Grundlæggende el-tekniske beregninger på installationer.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer at håndtere udførelsen af el-tekniske installationer under anvendelse af den nyeste teknologi i et fagligt og tværfagligt samarbejde. Bygningsinstallationers opbygning, anvendte komponenter, funktion og energimæssige konsekvenser hører også til pensum, og du får desuden viden om gældende bekendtgørelser og standarder indenfor området.

Når du har gennemført modulet, kan du:

  • anvende de værktøjer og metoder, der skal bruges i forhold til at planlægge, projektere, dokumentere, idriftsætte og servicere el-tekniske bygningsinstallationer.
  • vurdere anlægsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området.
  • vurdere og gennemføre praksisnære problemløsninger indenfor fagområdet under hensyntagen til  energi- og miljøtekniske forhold.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Grundlæggende el-tekniske beregninger på installationer er obligatorisk på akademiuddannelsen i el-installation, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Bemærk, at studieordningen stiller krav om specifikke byggefaglige kompetencer. Kontakt uddannelsesstedet for detaljeret information.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 4.000 - 8.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. marts 2020
1. april 2020
Bygningsinstallation Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
4. marts 2020
1. april 2020
Bygningsinstallation Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
4. marts 2020
1. april 2020
Bygningsinstallation Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
4. marts 2020
1. april 2020
Bygningsinstallation Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
12. marts 2020
23. april 2020
Bygningsinstallation Dagundervisning 4700 Næstved
*
12. marts 2020
23. april 2020
Bygningsinstallation Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. maj 2020
12. juni 2020
Bygningsinstallation Dagundervisning 8960 Randers SØ
*
14. maj 2020
19. juni 2020
Bygningsinstallation modul 3 EL Dagundervisning 2900 Hellerup
*
3. august 2020
14. september 2020
Bygningsinstallation Dagundervisning 4700 Næstved
*
12. august 2020
10. september 2020
Bygningsinstallation Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
12. august 2020
10. september 2020
bygningsinstallation Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
12. august 2020
10. september 2020
Bygningsinstallation Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
12. august 2020
10. september 2020
Bygningsinstallation Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
12. august 2020
10. september 2020
Bygningsinstallation Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
12. august 2020
18. september 2020
Bygningsinstallation EL hold 9 Dagundervisning 2900 Hellerup
*
20. oktober 2020
18. november 2020
Bygningsinstallation Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
20. oktober 2020
18. november 2020
Bygningsinstallation Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
21. oktober 2020
18. november 2020
Bygningsinstallation Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
4. november 2020
11. december 2020
Bygningsinstallation EL hold 11 Dagundervisning 2900 Hellerup
*
3. februar 2021
10. marts 2021
Bygningsinstallation Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
3. februar 2021
11. marts 2021
Bygningsinstallation Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
3. februar 2021
10. marts 2021
Bygningsinstallation Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
26. februar 2021
9. april 2021
Bygningsinstallation Dagundervisning 4700 Næstved