Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Bygningsautomatik (akademiuddannelsen i el-installation)

Modulet kvalificerer dig til at planlægge og udføre byggetekniske løsninger, hvor du anvender teknologier som Intelligente Bygningsinstallationer (IBI) og Buildings Management Systems (BMS).

Fakta

Navn:
Bygningsautomatik
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.500 - 7.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at vurdere forskellige anlægsformer inden for bygningsautomatik, bl.a. IBI og BMS, samt at vælge blandt flere løsningsmuligheder.

Deltagelse forudsætter at du har bestået modulet Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om el-tekniske og elektroniske systemer til styring og regulering af bygningers energiforsyning, og indsigt i tilhørende komponenter.

Du lærer at vurdere og gennemføre praksisnære løsninger inden for bygningsautomatik under hensyn til energi- og miljøtekniske forhold.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen
Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide
Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i el-installation, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse, som enten elektriker eller automatik- og procesuddannet
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. 

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.500 - 7.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
20. august 2020
1. oktober 2020
Bygningsautomatik Dagundervisning 8960 Randers SØ
*
20. august 2020
25. september 2020
Bygningsautomatik EL hold 8 Dagundervisning 2900 Hellerup
*
7. september 2020
5. oktober 2020
Bygningsautomatik Dagundervisning 7100 Vejle
*
21. oktober 2020
18. november 2020
Bygningsautomatik Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
5. november 2020
17. december 2020
Bygningsautomatik Dagundervisning 4700 Næstved
*
5. november 2020
17. december 2020
Bygningsautomatik Dagundervisning 4700 Næstved
*
7. januar 2021
11. februar 2021
Bygningsautomatik Dagundervisning 4700 Næstved
*
3. februar 2021
11. marts 2021
Bygningsautomatik Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
3. februar 2021
11. marts 2021
Bygningsautomatik Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
1. september 2021
30. september 2021
Bygningsautomatik Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
1. september 2021
30. september 2021
Bygningsautomatik Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
7. september 2021
29. september 2021
Bygningsautomatik Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
8. september 2021
7. oktober 2021
Bygningsautomatik Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
12. november 2021
17. december 2021
Bygningsautomatik Dagundervisning 4700 Næstved
*
2. februar 2022
9. marts 2022
Bygningsautomatik Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
2. marts 2022
30. marts 2022
bygningsautomatik Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
2. marts 2022
30. marts 2022
bygningsautomatik Dagundervisning 6700 Esbjerg