Akademiuddannelsen i automation og drift
Kursus

Udvidet regulering (akademiuddannelsen i automation og drift)

Du lærer om styringsteknologi samt mekanisk og fysisk modellering, herunder reguleringsformer som on/off, PID, feed forward og kaskadeteori.

Fakta

Navn:
Udvidet regulering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 6.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Gennem forsøgsopstillinger får du praktisk erfaring med forskellige reguleringsformer. Målet er, at du kan fungere som rådgiver.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om, hvad indeksreguleringsrækkefølgen betyder for sammenbyggede regulatorkredse, og hvordan du kan bruge PLC som simuleringsværktøj.

Du beskæftiger dig i øvrigt med at:

  • vælge den mest optimale reguleringsform på baggrund af anlægstegninger
  • indregulere et anlæg, hvor de fysiske forhold gør det muligt
  • dokumentere en indregulering ved hjælp af kontrolberegninger
  • redegøre for dit valg af regulatortype

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i automation og drift, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Specifikke krav

Du skal have gennemført og bestået modulet  Regulering af procesanlæg.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 6.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.