akademiuddannelsen i automation og drift
Kursus

Maskinteknologi, offshore (akademiuddannelsen i automation og drift)

På modulet lærer du at levere maskintekniske løsninger inden for offshore-området. Du undervises i emner som pumpeteknik, køleteknik, kedel og dampturbine.

Fakta

Navn:
Maskinteknologi, offshore
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du opnår bl.a. viden om tekniske grunddiscipliner inden for off shore, olie og gas, herunder valg af komponenter og gældende standarder inden for omrrådet. 

Retningsspecifikt modul på akademiuddannelsen i automation og drift.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori og praksis. Gennem undervisningen beskæftiger du dig med følgende: 

  • analyse og vurdering af praksisnære problemstillinger vedrørende maskintekniske anlæg indenfor offshore, olie og gas
  • at planlægge og forestå den tekniske virkemåde af maskinanlæg indenfor offshore, olie og gas, så du kan sikre, at de fungerer driftssikkert og optimalt
  • anvendelse af relevante praktiske teknikker til vurdering af maskinanlæg
  • at kunne vurdere et anlæg - og komme med forslag til ændringer af opbygningen med henblik på energimæssig optimering

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er retningsspecifikt på akademiuddannelsen i automation og drift, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.