Hænder der klapper
Kursus

Oplevelsesbaseret konceptudvikling (akademiuddannelsen i service og oplevelser)

På modulet lærer du at udvikle og designe nye kundeoplevelser, der giver værdi for både kunder og virksomhed.

Fakta

Navn:
Oplevelsesbaseret konceptudvikling (akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi)
Type:
Akademiuddannelse
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.000 - 7.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du bliver præsenteret for forskellige kreative tilgange og værktøjer, som du kan bruge til at skabe nye kundeoplevelser.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen har fokus på centrale teorier, modeller og værktøjer til konceptudvikling i service- og oplevelsesvirksomheden. 

Forståelse for værdien af en høj grad af bruger-/kundeinvolvering indgår også i undervisningen.

Du lærer at:

  • Inddrage forskellige modeller og værktøjer, når du skal udvikle og designe nye oplevelser
  • Anvende og facilitere oplevelsesbaseret konceptudvikling

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.000 - 7.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.