Akademiuddannelsen i retail
Kursus

Butiksoptimering (akademiuddannelsen i retail)

Du lærer at driftsoptimere butikkens arbejdsrutiner, og hvordan du kan bruge grundlæggende ressourcestyringsprincipper i praksis.

Fakta

Navn:
Butiksoptimering (akademiuddannelsen i retail)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du bliver desuden præsenteret for en række planlægningsværktøjer til styring af lager og butiksareal.

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i retail. 

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet får du viden om:

  • Ressourcestyringsværktøjer til optimering af butikkens drift
  • Lagerstyringsværktøjer til styring af lagersammensætning, gennemløbstid og lagerrenter
  • Planlægningsværktøjer til optimering af varepræsentationer, kampagner og bemandingsplanen.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i retail, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 7.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
30. september 2020
30. september 2020
Butiksoptimering 8960 Randers SØ
*
28. oktober 2020
26. november 2020
Butiksoptimering - Hold 14A Dagundervisning 2900 Hellerup
*
18. november 2020
10. december 2020
Butiksoptimering - Hold 14B Dagundervisning 2900 Hellerup