Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi
Kursus

Markedsføring og oplevelsesøkonomi (akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi)

Modulet kvalificerer dig til at deltage i virksomhedens strategiske markedsføringsopgaver, herunder udvikling af en markedsføringsplan.

Fakta

Navn:
Markedsføring og oplevelsesøkonomi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.000 - 7.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer grundlæggende marketingbegreber og får viden om, hvordan du markedsfører events og oplevelser, så de rigtige målgrupper nås.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig forudsætninger for at udarbejde interessentanalyser ved hjælp af teoretiske værktøjer som PEST og konkurrentanalyse.

Du bliver fortrolig med værktøjer som marketingmix og porteføljemodeller og kan anvende marketingmix i en oplevelsesøkonomisk sammenhæng. Du er desuden i stand til at identificere de nyeste marketingværktøjer.

Undervisningen omfatter emner som:

  • Købsadfærd B2B og B2C
  • Segmentering
  • Målgruppevalg
  • Konkurrentanalyse
  • Virksomhedens handlingsparametre
  • Marketingplanen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.000 - 7.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. januar 2022
1. februar 2022
Markedsføring og oplevelsesøkonomi Dagundervisning 6600 Vejen