Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi
Kursus

Event management (akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi)

Modulet præsenterer forskellige redskaber til at planlægge og afholde events. Du lærer at analysere og forstå karakteristika ved eventmanagement samt at varetage væsentlige ledelsesmæssige opgaver.

Fakta

Navn:
Event management (akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

På kurset beskæftiger du dig med alle faser af eventplanlægning - fra de første ideer til gennemførsel og evaulering.

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver forudsætninger for at analysere og forstå event management og de forhold, der er væsentlige for ledelse af event management. Du beskæftiger dig med alle typer af events, både korte- og længerevarende, nationale og internationale.

Målet er, at du opnår ledelseskompetence, så du kan håndtere opgaver som analyse, design, analyse, planlægning, budgetlægning, finansiering, etc. i forbindelse med afholdelse af events.

Undervisningen indeholder emner som:

 • Design af events set i en oplevelsesøkonomisk kontekst
 • Projektledelsesværktøjer
 • Teamsætning og ledelse af frivillige
 • Idéudvikling og -vurdering
 • Projekt- og økonomistyring
 • Risikostyring og kriseledelse
 • Fundraising

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af Copenhagen Business Academy i København, Erhvervsakademi Dania i Randers, Erhvervsakademi Midtvest i Herning og Erhvervsakademi Aarhus.

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen fremgår af de aktuelle hold. Den kan variere alt efter, om der er tale om dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
18. september 2017
31. december 2017
Event management Dagundervisning 8260 Viby J
*
26. februar 2018
1. juni 2018
Eventmanagement - Online studie Fjernundervisning 1366 København K