Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi
Kursus

Event management (akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi)

Modulet præsenterer forskellige redskaber til at planlægge og afholde events. Du lærer at analysere og forstå karakteristika ved eventmanagement samt at varetage væsentlige ledelsesmæssige opgaver.

Fakta

Navn:
Event management (akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.000 - 7.000 kr. SVU under visse forudsætninger

På kurset beskæftiger du dig med alle faser af eventplanlægning - fra de første ideer til gennemførsel og evaulering.

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver forudsætninger for at analysere og forstå event management og de forhold, der er væsentlige for ledelse af event management. Du beskæftiger dig med alle typer af events, både korte- og længerevarende, nationale og internationale.

Målet er, at du opnår ledelseskompetence, så du kan håndtere alle opgaver i forbindelse med afholdelse af events, dvs. analyse, design, planlægning, budgetlægning og finansiering.  

Undervisningen indeholder emner som:

 • Design af events set i en oplevelsesøkonomisk kontekst
 • Projektledelsesværktøjer
 • Teamsætning og ledelse af frivillige
 • Idéudvikling og -vurdering
 • Projekt- og økonomistyring
 • Risikostyring og kriseledelse
 • Fundraising

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.000 - 7.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. september 2014
31. december 2014
Event Management, fjernstudie Fjernundervisning 9999 Ukendt
*
23. februar 2015
12. juni 2015
Event Management, fjernstudie Fjernundervisning 9999 Ukendt
*
7. september 2015
31. december 2015
Event Management, fjernstudie Fjernundervisning 9999
*
29. februar 2016
17. juni 2016
Event Management, fjernstudie Fjernundervisning 9999
*
19. april 2016
2. juni 2016
Event Management Dagundervisning 7800 Skive
*
31. august 2016
13. januar 2017
Event Management Aftenundervisning 1366 København K
*
5. september 2016
16. december 2016
EventManagement, Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
27. februar 2017
16. juni 2017
Eventmanagement - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
11. september 2017
22. december 2017
Eventmanagement - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
18. september 2017
31. december 2017
Event management Dagundervisning 8260 Viby J
*
9. januar 2018
6. marts 2018
Event Management - Samarb. med Dansk Golf Union Dagundervisning 1366 København K
*
26. februar 2018
1. juni 2018
Eventmanagement - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
3. september 2018
14. december 2018
event Management, Study4Player 1366 København K
*
3. september 2018
7. december 2018
Eventmanagement - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
5. februar 2019
28. maj 2019
Event management Dagundervisning 8260 Viby J
*
19. februar 2019
28. maj 2019
Event management Aftenundervisning 1366 København K
*
25. februar 2019
31. maj 2019
Eventmanagement - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
6. marts 2019
28. juni 2019
Event management Aftenundervisning 7400 Herning
*
24. februar 2020
5. juni 2020
Eventmanagement - Online studie Fjernundervisning 1366 København K