Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi
Kursus

Event management (akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi)

Modulet præsenterer forskellige redskaber til at planlægge og afholde events. Du lærer at analysere og forstå karakteristika ved eventmanagement samt at varetage væsentlige ledelsesmæssige opgaver.

Fakta

Navn:
Event management (akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.000 - 7.000 kr. SVU under visse forudsætninger

På kurset beskæftiger du dig med alle faser af eventplanlægning - fra de første ideer til gennemførsel og evaulering.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver forudsætninger for at analysere og forstå event management og de forhold, der er væsentlige for ledelse af event management. Du beskæftiger dig med alle typer af events, både korte- og længerevarende, nationale og internationale.

Målet er, at du opnår ledelseskompetence, så du kan håndtere alle opgaver i forbindelse med afholdelse af events, dvs. analyse, design, planlægning, budgetlægning og finansiering.  

Undervisningen indeholder emner som:

 • Design af events set i en oplevelsesøkonomisk kontekst
 • Projektledelsesværktøjer
 • Teamsætning og ledelse af frivillige
 • Idéudvikling og -vurdering
 • Projekt- og økonomistyring
 • Risikostyring og kriseledelse
 • Fundraising

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.000 - 7.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
16. november 2021
20. december 2021
Event Management Fleksibel undervisning 8600 Silkeborg