Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring
Kursus

Værdiskabende dataanalyse- og formidling (akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring)

Du får viden om, hvad dataanalyse er, og hvordan dataanalyse kan give indsigt i organisationens interne og eksterne forhold.

Fakta

Navn:
Værdiskabende dataanalyse- og formidling (akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at analysere et datasæt i forhold til en konkret opgave og at formidle dine konklusioner til relevante interessenter. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig en grundlæggende viden om begreber og principper, der bruges i forbindelse med datamodellering.

Du bliver introduceret til forskellige principper for dataindsamling og arbejder blandt andet med kvalitative og kvantitative metoder til dataindsamling og med de juridiske og etiske aspekter i forbindelse med dataindsamling, analyse og formidling.

Du lærer at:

  • Tilrettelægge en dataanalyse med udgangspunkt i eksisterende datasæt
  • Vurdere datakvalitet i forhold til validiteten og formålet med dataanalysen
  • Foretage datarens/datavask af datasæt som forberedelse til analyse
  • Anvende relevante værktøjer til analyse og præsentation af data
  • Formidle dine konklusioner til relevante interessenter

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Modulet afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse