Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring
Kursus

Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring)

Som afslutning på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring skal du skrive et afgangsprojekt, hvor du anvender den teori, du har lært.

Fakta

Navn:
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået obligatoriske og valgfrie moduler
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du vælger selv et emne inden for et eller flere af de moduler, du har gennemført. Projektet skal forsvares mundtligt.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du arbejder med et relevant praktisk problem, som normalt er hentet fra egen jobfunktion, fra virksomheden eller branchen. Du udarbejder en rapport, som præsenterer en faglig problemstilling.

Projektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning og selvstudium

Målet er, at du kan

  • anvende teorier, metoder og modeller til løsning af en kompleks, praktisk problemstilling
  • formulere og afgrænse problemstillingen inden for opgavefeltet
  • vurdere og vælge relevant faglig metode
  • præsentere problemstilling, metode, problemløsning og konklusion i rapportform
  • præsentere og forsvare hovedresultaterne i den skriftlige rapport mundtligt.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Varighed

Afgangsprojektet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal have bestået alle obligatoriske og valgfrie fagmoduler for at begynde på afgangsprojektet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Biologi C -> B, HF Fjernundervisning 1120 København K
*
19. august 2024
9. oktober 2024
Afgangsprojekt Økonomi Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. september 2024
31. december 2024
afgangsprojekt på økonomi og ressourcestyring Aftenundervisning 8260 Viby J
*
30. september 2024
27. november 2027
Afgangsprojekt Økonomi Dagundervisning 6000 Kolding
*
18. november 2024
15. januar 2025
Afgangsprojekt Økonomi Dagundervisning 6000 Kolding
*
18. november 2024
15. januar 2025
Afgangsprojekt Økonomi Dagundervisning 6000 Kolding