Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling
Kursus

Strategisk fundraising (akademiuddannelsen i kommunikation og formidling)

Du lærer at anvende fundraising som en strategisk forankret aktivitet i din organisation. Der er bl.a. fokus på samarbejdet om at tilrettelægge kampagner og på, at aktiviteterne generelt matcher virksomhedens vision.

Fakta

Navn:
Strategisk fundraising
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet er retningsspecifikt på uddannelsesretningen Fundraising på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får indblik i betydningen af, at store indsamlingsbegivenheder og partnerskaber er strategisk forankret og i overensstemmelse med virksomhedens øvrige aktiviteter.

Modulet giver dig bl.a. forudsætninger for at:

  • arbejde systematisk med at skabe tillid hos interessenter gennem salg og kommunikation over for forskellige kundetyper
  • identificere bidragydere og tilpasse indsamlingsindsatsen
  • sikre, at indsamlinger er funderet i omverdensanalyser og matcher organisationens vision og mission

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Strategisk fundraising er et retningsspecifikt modul på uddannelsesretningen Fundraising på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.