Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Boligfinansiering og -rådgivning (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Med afsæt i kundens situation kan du planlægge forløbet i en boligfinansiering og anvende de dokumenter, der er relevante ved køb og salg af bolig.

Fakta

Navn:
Boligfinansiering og -rådgivning
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 6.000 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du beskæftiger dig med emner som professionsansvar, hovedlove, ejendomskategorier, garantityper, skatteregler, lejeret mv.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver kompetencer til at yde rådgivning i både køb og salg af bolig. Det indebærer fx, at du kan rådgive om brutto- og nettoydelser på baggrund af en kontantpris, om overtagelse og konvertering af lån og om kurssikring og indfrielse af eksisterende lån. Du lærer også at rådgive kunder i forbindelse med nybygning og ombygning.

Du beskæftiger dig med:

 • Aktørernes professionsansvar, herunder regler for god skik
 • Hovedlovene i forbindelse med omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelse, erhvervelse og energimærkning
 • Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den tilknyttede jura
 • Almindelige ejerboligtyper
 • Garantityper inden for boligfinansiering
 • Skatteregler i ejertid og ved salg
 • Finansiering af boliger
 • Om- og tilbygning
 • Skattemæssige konsekvenser ved forældrekøb og udlejning af sommerhuse
 • Tvangsauktion
 • Lejeret
 • Ekspeditions- og rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med berigtigelse og køberrådgivning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Boligfinansiering og -rådgivning er valgfrit på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 6.000 - 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.