Akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen
Kursus

Projektledelse i mediebranchen (akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen)

Du lærer at styre medieprojekter til både online og trykte produkter fra start til slut. Det indebærer, at du har overblik over tid, pris, proces, krav, teknik og teamledelse.

Fakta

Navn:
Projektledelse i mediabranchen
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 11.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får grundlæggende projektstyringsredskaber, som sætter dig i stand til at lede selv komplicerede projekttyper, hvad enten det drejer sig om et website eller et trykt katalog.

Du får overblik til at lede et konkret medieprojekt ud fra krav og tilbud, men også indsigt til at detailstyre projektet med fastsættelse af milepæle, identifikation af delprocesser og samarbejde med projektets interessenter.

Modulet indeholder emner som:

 • Tids- og projektplanlægning
 • Prisfastsættelse
 • Projektstyring
 • For- og efterkalkulation
 • Gruppepsykologi
 • Projektafslutning og læring
 • Kravspecifikation og tilbud

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Modulet forudsætter desuden, at du behersker software som Word, Excel, PowerPoint, Key Note og Acrobat XPro.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 11.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.