Akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen
Kursus

Produktionsledelse af tv og video (akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen)

Modulet sætter dig i stand til at planlægge og lede alle faser i en tv- eller videoproduktion.

Fakta

Navn:
Produktionsledelse af tv og video
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 11.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får overblik over roller, ansvar, arbejdsprocesser og produktionsudstyr i hele forløbet af en produktion – fra pitch til distribution.

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Forløbet giver dig en introduktion til de særlige vilkår, der gælder for videoproduktion, så du er klædt på til at koordinere og forhandle med forskellige faggrupper og aktører i produktionsmiljøet, fx castere, lydmænd, kamerafolk m.fl.

Du lærer at nedbryde et produktionsforløb i delfaser, og du kan budgettere og lægge tidsplaner for processerne fra preproduktion over produktion til postproduktion. Desuden får du indsigt i de juridiske og ledelsesmæssige aspekter ved dit arbejde som produktionsleder.

Modulet giver dig branchekendskab og vil i øvrigt indeholde emner som:

  • Organisering, struktur og finansiering af tv- og filmbrancherne i Skandinavien
  • Modeller og metoder til planlægning og styring af tv- og videoproduktion
  • Budgettering og tidsplanlægning
  • Juridiske aspekter ved tv- og videoproduktion
  • Ledelse i produktionsmiljøer

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 11.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
13. november 2020
12. februar 2021
Bygningsinst. og teknisk dokumentation- obl 2 Dagundervisning 4700 Næstved