Akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen
Kursus

Medie- og forretningsudvikling (akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen)

Modulet giver forudsætningerne for at forstå virksomhedens eller organisationens forretningsmål.

Fakta

Navn:
Medie- og forretningsudvikling
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 11.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Det handler blandt andet om at se udviklingen af virksomhedens forretningsmodeller i forhold til branchens udvikling og til udviklingen i medieforbruget og digitaliseringen af medierne.

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet introducerer dig til emner inden for medieudvikling og medieøkonomi.

Inden for medieudvikling vil du beskæftige dig med digitalisering, mediekonvergens og globalisering af medier

Inden for medieøkonomi lærer du om:

  • Forretningsmodeller og værdikæder
  • Strategiske analyser
  • Økonomiske mål, nøgletal og styringsredskaber

Desuden får du redskaber til at analysere udviklingen inden for mediebranchens forskellige områder.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 11.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.