Akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen

Uddannelsen klæder dig på til at udfylde konsulentfunktionen og gå i dialog med kunden om planlægning, pris og strategi i kommunikationsprojektet.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse/relevant EUD eller GVU + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 63 - 69.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får overordnet forretningsforståelse og indsigt i økonomiske styringsværktøjer, men også redskaber til at nedbryde et projekt i delmål og udarbejde projektstyringsplaner for både web- og tryksagsproduktioner.

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med salg og styring af både digitale og trykte produkter i medie- og kommunikationsbranchen.

Bemærk: Uddannelsen er under nedlukning og udbydes kun til og med foråret 2022.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med grafisk projektledelse og salg på tværs af produkter og medier.

Du lærer fx at kalkulere pris på et projekt og følge økonomien ved hjælp af systemer til timesagsstyring og detailplanlægning af ressourcer og proces. Du får viden om kravsspecifikationer, projektteam, -styring og -opfølgning, og du får indblik i markedsføringsbegreber som segmentering og produktudvikling.

Du kan specialisere dig yderligere inden for områder som grafisk produktion, virksomhedsøkonomi, personale- og kontraktforhold, markedsføringslov og reklamestrategi.

Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Medier og kommunikation.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler og et antal valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af: 

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Markedsføring og salg
 • Medie- og forretningsudvikling
 • Projektledelse i mediebranchen

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Grafisk produktion (10 ECTS)
 • Personaleforhold, kontraktforhold, ophavsret og markedsføringsloven (10 ECTS)
 • Pitch og præsentationsteknik (5 ECTS)
 • Procesfacilitering af det kreative team  (10 ECTS)
 • Reklamestrategier (5 ECTS)
 • Styr virksomhedens økonomi (5 ECTS)

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS, heraf mindst 5 ECTS inden for og højst 15 ECTS uden for uddannelsens faglige område. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Du kan fx have en erhvervsuddannelse inden for medieproduktion eller handel.

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring, fx inden for projektledelse eller markedsføring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Bemærk: Uddannelsen er under nedlukning og udbydes kun til og med foråret 2022. Hvis du ønsker at færdiggøre uddannelsen, skal du senest tilmelde dig afgangsprojektet den 1. december 2021.

Se Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 63 - 69.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde som projektleder, projektkoordinator, projektansvarlig og produktionsassistent.

Du kan fx søge ansættelse i reklame-, kommunikations- og webbureauer, trykkerier, mediehuse, forlag, produktions- og broadcastingselskaber. Du vil også kunne arbejde i en virksomheds inhouse kommunikations- og marketingafdelinger.

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx diplomuddannelse i designledelse og diplomuddannelserne inden for det medie- og kommunikationsfaglige område.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.