Akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen
Kursus

Typografi (akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen)

Du får forudsætninger for at anvende typografi som et basalt element i design- og kommunikationsprocessen. Fx får du indblik i, hvordan typografier fungerer til skærm og print, så du som designer kan foretage de bedste valg.

Fakta

Navn:
Typografi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 11.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får opdateret dine kompetencer med den seneste viden om typografi som grafisk virkemiddel, og du får redskaber til at integrere typografiske elementer i design- og kommunikationsløsninger.

Bl.a. får du viden om kutymer og regler for valg af typografi, og du beskæftiger dig med perceptionsbaserede, æstetiske og funktionelle kriterier for måden at anvende typografi på.

Modulet indeholder emner som:

 • Typografisk terminologi
 • Spatiale forhold knyttet til ordet, linjen, spalten, siden
 • Strukturelle forhold knyttet til specifikke designprodukter som bog, magasin, website, folder, plakat
 • Valg af skrift ud fra differentierede kriterier
 • Kriterier for typografisk læselighed
 • Stil- og klassifikationsmæssige forhold
 • Typografiens rolle i samspil med andre visuelle elementer

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 11.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.