Akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen
Kursus

Reklamestrategier (akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen)

Du får forudsætninger for at vælge den mest hensigtsmæssige kampagnestrategi i forhold til målgruppe, genre og media. Du kommer til at anvende teorier og modeller i praksis og opstille realistiske målsætninger.

Fakta

Navn:
Reklamestrategier
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet er valgfrit på akademiuddannelserne i kreativitet og design samt projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer bl.a. at estimere, hvilke analyser der skal udarbejdes, og hvilke data der skal indhentes for at tilrettelægge og evaluere en reklamekampagne.

Desuden får du indblik i de forskellige interessenters og bidragyderes funktioner og ansvarsområder. Det kan fx være media- og reklamebureauer, medievirksomheder og analyseinstitutter.

Modulet indeholder emner som:

  • Markedsanalyser
  • Kommunikationsteori
  • Analysemodeller
  • Budskabsstrategi
  • Handlingsplan og budget

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelserne i kreativitet og design samt projekledelse i medie- og kommunikationsbranchen, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 8.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.