Akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen
Kursus

Procesfacilitering af det kreative team (akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen)

Du får teorietiske og især praktiske kompetencer til at sammensætte et procesflow for medierelaterede arbejdsprocesser, og du bliver klædt på til at evaluere og kvalitetssikre arbejdsresultatet.

Fakta

Navn:
Procesfacilitering af det kreative team
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 11.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet er valgfrit på akademiuddannelserne i kreativitet og design samt projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får bl.a. viden om de psykologiske forhold, der har betydning for samarbejde og gruppedynamik, og du kan identificere de bedste metoder til at gennemføre et konkret arbejdsflow, fra planlægning til evaluering.

Modulet indeholder emner som:

  • Praktiske ledelsesteorier, som er anvendelige i formelle teamrelationer
  • Agile og lineære procesmetoder og flows, der kan anvendes i en ledelsespraksis til at optimere medierelaterede udviklingsprocesser
  • Anvendelse af personlige ledelsesteknikker som konflikthåndtering, kommunikations- og feedbackredskaber samt relationsopbygning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelserne i kreativitet og design samt projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 11.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.