Akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen
Kursus

Pitch og præsentationsteknik (akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen)

Du får forudsætninger for at udarbejde og levere en professionel præsentation, der passer til lejligheden. Det indebærer, at du skærper dine retoriske og argumentatoriske evner og behersker såvel sproglige som visuelle virkemidler.

Fakta

Navn:
Pitch og præsentationsteknik
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet er valgfrit på akademiuddannelserne i kreativitet og design samt projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer at formidle proces eller produkt præcist og overbevisende til modtageren, både i skriftlige oplæg og fri tale.

Fx beskæftiger du dig med argumentationsanalyse som basis for den effektive præsentation og med målgruppeanalyse, hvor du lærer om udfordringerne i at fange modtagernes interesse. Endelig træner du teknikker, hvor du arbejder med at time din fremlæggelse og finde din egen præsentationsstil.

Modulet indeholder emner som:

  • Retoriske begreber
  • Centrale metoder i teori og praksis
  • Præsentationsteknik

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelserne i kreativitet og design samt projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 8.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.