Akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen
Kursus

Layout (akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen)

Du får viden om, hvordan design og layout virker, og du lærer at bruge teknikker og metoder i praksis, når du disponerer indhold, så elementer som farve, form, skrift, illustration og bevægelse understøtter hinanden optimalt.

Fakta

Navn:
Layout
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 11.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du kommer til at arbejde med visuelle teknikker, praktiske, kreative metoder og et analytisk blik på de krav, en layoutopgave stiller.

Fx lærer du at konstruere grids – overordnede principper – og bruge dem til at layoute design- og kommunikationsopgaver. Og du tilegner dig fagterminologi, så du kan argumentere for dine valg.

Modulet indeholder emner som:

 • Gestaltlove
 • Det gyldne snit
 • Tredelingsprincippet
 • Asymmetri og symmetri
 • Kontrasttyper
 • Komposition
 • Bevægelse
 • Udvikling og anvendelse af modulsystemer/grids
 • Placering af elementer på formater og flader, skærm såvel som papir
 • Samspil mellem visuelle parametre: form, farver, skrift, illustration, bevægelse
 • Specifikke krav til layout af kommunikationsprodukter

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 11.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.