Akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen
Kursus

Design af mobile apps og websites (akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen)

Du lærer at tage afsæt i din viden om både brugere og teknologi, når du skal udarbejde funktionelt grafisk design til mobile platforme.

Fakta

Navn:
Design af mobile apps og websites
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 11.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Det kan være mobiltelefoner, wearables og andre mobile devices.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig metoder og værktøjer til indsamling af viden om brugerne. Desuden teknik og metoder, som kvalificerer dig til at:

 • Ideudvikle interaktive produkter til bl.a. apps og mobile websites
 • udvikle interaktionsflows til mobile platforme med brug af mockups og wireframing
 • Udarbejde grafiske designelementer til mobile apps

Bl.a. kommer du til at arbejde med:

 • UX eller User Experience design
 • UI eller User Interface design
 • Wireframes og mockups
 • Filer til kodning
 • Brugeranalyse
 • Praktiske designopgaver

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Modulet forudsætter erfaring med layout- eller billedbehandlingsprogrammer som fx Adobe Photoshop og/eller Illustrator. Vil du gerne have opdateret din viden, udbyder DMJX indledende softwarekurser.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 11.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.