Akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen
Kursus

Art direction (akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen)

Du udvikler sammenhængende koncepter og får redskaber til at følge dine ideer til dørs i et samarbejde med tekstforfattere, grafiske designere, plannere og projektledere.

Fakta

Navn:
Art direction
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du gennemgår processen fra ide og skitse til bæredygtigt reklameforslag på print, outdoor og andre medier.

Blandt andet kommer du til at arbejde med idegenerering og skitseteknik, grundregler for art direction og kommunikationsmodeller i relation til reklamer, så du fx kan diskutere og argumentere for løsningsforslag.

Modulet indeholder emner som:

 • Idegenerering
 • Skitseteknik
 • Finishgrader (eksekveringsniveauer)
 • Art direction principper
 • Valg af stil
 • Valg af typografi
 • Introduktion til art direction til print og outdoor
 • Introduktion til art direction til tværmedielle medier

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 8.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.