Akademiuddannelsen i ledelse
Kursus

Ledelse af bæredygtighed (akademiuddannelsen i ledelse)

Modulet giver forudsætninger for at arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed i alle dele af virksomhedens værdikæde.

Fakta

Navn:
Ledelse af bæredygtighed
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
2-3 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Som leder får du redskaber til at forstå og handle på den globale og lokale dagsorden for bæredygtighed, som din virksomhed skal forholde sig til. Du kan arbejde i både den private og offentlige sektor.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig teorier, begreber og modeller, som du kan anvende i dit arbejde med ledelse af bæredygtighed. Det gælder, uanset om du beskæftiger dig med produktudvikling, indkøb, produktion og salg eller har ansvar for områder som HR, kvalitetsstyring, kommunikation og branding.

Du vil beskæftige dig med emner, som virksomheder og organisationer i forskelligt omfang må forholde sig til. Det kan fx være:

  • Cirkulær økonomi
  • Verdensmål
  • Forbruger- og kundekrav
  • Etik og ansvarlighed i leverandørkæden
  • Medarbejderønsker om mening i arbejdet
  • Lovgivning om fx afrapportering, miljøkrav mv.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Ledelse af bæredygtighed er et valgfrit modul på akademiuddannelsen i ledelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
22. november 2021
20. december 2021
Ledelse af bæredygtighed Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. november 2021
20. december 2021
Ledelse af bæredygtighed - ledige Dagundervisning 6000 Kolding